#Logistics

12 kết quả phù hợp

Logistics – ngành tiềm năng dành cho “thế hệ Z” năng động

Logistics – ngành tiềm năng dành cho “thế hệ Z” năng động

GD&TĐ - Phát triển dịch vụ logistics sẽ đem lại nguồn lợi khổng lồ cho nền kinh tế. Logistics là một hoạt động tổng hợp mang tính dây chuyền, hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh của ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia.