#lĩnh vực giáo dục

10 kết quả phù hợp

Giáo dục cần phải thay đổi trước sự ra đời của ChatGPT. Ảnh minh họa

Cần chính sách kịp thời với ChatGPT

GD&TĐ - Sự xuất hiện của ChatGPT khiến nhiều người lo lắng lĩnh vực giáo dục sẽ bị đe dọa và vai trò của người thầy bị thay thế.