#kỷ lục Việt Nam

8 kết quả phù hợp

Số lượng trẻ tự kỷ trên 100 trẻ em qua các năm

6 tháng đạt 2 HCV và Giải Đặc biệt của Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu Trí tuệ Thế giới

GD&TĐ - Ngày 6/5/2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho 2 học sinh tự kỷ của Tâm Việt là Nguyễn Đình Khánh Hưng, 7 tuổi, Nguyễn Khôi Nguyên, 16 tuổi và cho Công ty Tâm Việt “Đơn vị đào tạo học sinh tự kỷ đạt kỷ lục Việt Nam về biểu diễn xiếc trong thời gian ngắn nhất” .