#khuyến học khuyến tài

15 kết quả phù hợp

Sinh viên ĐH Đà Nẵng được trao học bổng “Nuôi dưỡng ước mơ”.

Đưa trò qua khúc sông khó

GD&TĐ - Những người làm công tác khuyến học đều có tâm nguyện khi cần thì phải làm kịp thời, không ngồi thụ động chờ có tiền mới giải quyết. Có như vậy, mới ngăn chặn được tình trạng học sinh bỏ học vì lý do kinh tế.