Khởi tố 72 vụ án vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Khởi tố 72 vụ án vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
Khởi tố 72 vụ án vi phạm Luật Bảo vệ môi trường ảnh 1
Trong hơn 1 triệu m3 nước thải mỗi ngày có 70% không qua xử lý, và xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận.

Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở nước ta đang ở mức báo động.

Theo Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2009, Việt Nam hiện có 173 khu công nghiệp đang hoạt động, thải ra môi trường hơn 1 triệu m3 nước thải mỗi ngày, trong đó, 70% số nước thải này không qua xử lý, và xả thẳng ra các nguồn tiếp nhận.

Theo kết quả điều tra từ các khu công nghiệp thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm cho thấy, ước tính bình quân mỗi ngày có khoảng trên 90 tấn khí thải gây ô nghiễm không khí, lượng chất thải nguy hại chiếm khoảng 20% lượng chất thải rắn…

Quang Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ