rssheader

30/10/2020

Xâm nhập mặn Sông Vàm Cỏ Đông và Tây có khả năng đạt mức 90-95km

06/02/2020, 08:14 GMT+07 | Khoa học
Xâm nhập mặn Sông Vàm Cỏ Đông và Tây có khả năng đạt mức 90-95km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, phạm vi xâm nhập mặn đạt mức 90-95km, tương đương cùng kỳ năm 2016.

Sông Cửa Tiểu, Cửa Đại, phạm vi xâm nhập mặn 50-53km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 3-5km. Sông Hàm Luông dự báo là 71km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 11km.

Còn tại sông Cổ Chiên, phạm vi xâm nhập mặn 65km, tương đương cùng kỳ năm 2016. Sông Hậu ở mức 61km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 2km. Sông Cái Lớn, phạm vi xâm nhập mặn 60km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khoảng 2km.

 Mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức cấp độ 2.

 Theo ông Đức Long (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia), thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long tập trung vào tháng 1, 2. Riêng các sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3/2020.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm