rssheader

23/09/2021

Đến năm 2030, các khu bảo tồn biển sẽ không còn rác thải nhựa

VK - 08/10/2019, 16:43 GMT+07 | Khoa học
Cá voi chết do ăn rác thải nhựa (Ảnh minh họa) Cá voi chết do ăn rác thải nhựa (Ảnh minh họa)

Bà Phạm Thu Hằng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chia sẻ nhóm giải pháp mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra, đó là xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý rác thải nhựa đại dương.

Xây dựng, tổ chức thực hiện các phong trào, nội dung giáo dục và đào tạo, tuyên truyền, phổ biến cụ thể nhằm tạo đột phá trong nhận thức của toàn xã hội về sử dụng các sản phẩm nhựa, thải bỏ chất thải nhựa ra môi trường và tác hại của rác thải nhựa đại dương tới tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái biển và sức khỏe con người.

Thực hiện việc quan trắc hằng năm và định kỳ 5 năm một lần đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông thuộc 5 lưu vực sông chính tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ và tại các đảo tiền tiêu, có tiềm năng phát triển du lịch thuộc 6 huyện đảo.

Thu gom rác thải để biển sạch đẹp hơn (Internet)

Thực hiện các nghiên cứu khoa học chuyên sâu về tác động của rác thải nhựa đại dương, đặc biệt là vi nhựa - đến tài nguyên, môi trường, các hệ sinh thái biển và sức khỏe con người.

Xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương. Thiết lập, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về rác thải nhựa đại dương, tích hợp, chia sẻ với khu vực và quốc tế.

Xây dựng và thí điểm thực hiện cơ chế tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất trong lĩnh vực sản xuất bao bì, ngư cụ và đóng gói sản phẩm có liên quan đến nhựa. Thí điểm triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế, hợp tác khu vực và tham gia chủ động, trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa đại dương.

Tại lễ phát động chiến dịch chung tay chống rác thải nhựa tại Hà Nội tháng 6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị nước ta không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm