rssheader

05/12/2020

Các tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Vũ Kiệt - 23/08/2019, 19:53 GMT+07 | Khoa học
Các đại biểu rà soát công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc Các đại biểu rà soát công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc

Mục đích Hội nghị toàn quốc phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường với 40 tổ chức tôn giáo.

Đồng thời, đây còn là diễn đàn để các đại biểu tôn giáo chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, đưa ra các điển hình cần nhân rộng trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, tăng cường công tác phối hợp, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào này.

Dự kiến, Hội nghị sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng 10/2019, tại Thành phố Huế. Bên cạnh sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội - còn có đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế và đại diện sứ quán các quốc gia tại Việt Nam.

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực mong muốn có sự phối hợp hợp chặt chẽ giữa hai bên, rà soát kế hoạch và phân công công việc cụ thể cho từng đơn vị, xây dựng hướng dẫn công tác khen thưởng.

Đặc biệt, cần quan tâm công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhất là các chức sắc và tín đồ tôn giáo trên cả nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm