#khảo cổ học

41 kết quả phù hợp

Các nhà khảo cổ tại hang Tam Pa Ling ở Đông Bắc Lào.

Thời điểm con người di cư

GD&TĐ - Phân tích ADN của quần thể người ngày nay đã ủng hộ giả thuyết rằng, những người hiện đại sơ khai đã rời châu Phi khoảng 50.000 - 60.000 năm trước.
Các phần hóa thạch của bọ cạp biển và hình mô phỏng được phục dựng lại.

Phát hiện hóa thạch bọ cạp biển khổng lồ

GD&TĐ - Các nhà nghiên cứu đã tìm được hóa thạch thuộc về loài bọ cạp khổng lồ, chiều dài đến 1 mét, sống cách đây khoảng 435 triệu năm tại khu vực hiện là rung Quốc.