rssheader

25/11/2020

Tiền Giang: Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020

Xuân Uyên - 29/10/2020, 19:16 GMT+07 | Kết nối
Vinh danh các gia đình học tập tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang. Vinh danh các gia đình học tập tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang.

Qua 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” cùng các quyết định hướng dẫn thực hiện của Trung ương Hội Khuyến học và Kế hoạch 142 của UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang thực hiện tốt xây dựng 4 mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và đơn vị học tập.

Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, đã góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, hoàn thành phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, nâng cao chất lượng cuộc sống… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe chia sẻ những mô hình hay, những kinh nghiệm trong xây dựng mô hình học tập phù hợp với tình hình địa phương.

Giai đoạn 2020 - 2030, Hội Khuyến học Tiền Giang tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thực hiện tốt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong cán bộ, đảng viên. Tiến hành xây dựng mô hình Công dân học tập, Đơn vị học tập ở cấp huyện, tỉnh…

Tại Đại hội, Hội khuyến học tỉnh đã tiếp nhận số tiền tài trợ của các tổ chức, cá nhân là 4 tỷ 178 triệu đồng; vinh danh 52 “Gia đình học tập”, 11 “Dòng họ học tập”, 15 “Cộng đồng học tập” và 23 “Đơn vị học tập” tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, PGS.TS Trương Thị Hiền đã biểu dương những nỗ lực của tỉnh Tiền Giang trong việc xây dựng 4 mô hình học tập. Đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu xây dựng phong trào học tập, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội.

Dịp này, Đại hội chọn 6 đại biểu đại diện mô hình học tập tiêu biểu dự Đại hội toàn quốc biểu dương các mô hình học tập.

Qua 5 năm phát động và xây dựng, tỉnh Tiền Giang có 462.364 Gia đình học tập (đạt 97%), 466 Dòng họ học tập (đạt 94,18%), 592 Cộng đồng học tập (đạt 94,9%), 835 Đơn vị học tập (đạt 96,93%). Có 2 đơn vị nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội, 9 đơn vị nhận bằng khen của Trung ương Hội với thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng mô hình học tập. Có 11 mô hình tiêu biểu nhận bằng khen của UBND tỉnh, 11 mô hình nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm