rssheader

03/12/2020

Thí sinh chuẩn bị gì cho hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT?

21/05/2020, 09:45 GMT+07 | Kết nối
Thí sinh chuẩn bị gì cho hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT?

Theo đó, với đối tượng người đã học xong chương trình cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp; các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có), bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; 2 ảnh cỡ 4x6 cm;

Đối với đối tượng là người đã học xong chương trình cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, ngoài các hồ sơ quy định tại điểm a khoản này, Hồ sơ đăng ký dự thi phải có thêm:

Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế này; bản sao Bằng tốt nghiệp THCS; Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận;

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; bản sao Bằng tốt nghiệp THPT; 2 ảnh cỡ 4x6 cm;

Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 2 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau; 2 ảnh cỡ 4x6 cm; bản sao Bằng tốt nghiệp THCS, bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.

Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự thi được quy định trong hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD&ĐT. Khi hết hạn nộp Hồ sơ đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.

Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT được thí sinh hoàn thiện và nộp tại nơi đăng ký dự thi theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD&ĐT.

Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi tổ chức xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi. Chậm nhất trước ngày thi 15 ngày phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định của Quy chế.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm