rssheader

19/09/2020

Thanh Hóa: Tăng cường quản lý, khắc phục dứt điểm tình trạng lạm thu

Nguyễn Quỳnh - 09/10/2017, 11:48 GMT+07 | Kết nối
Thanh Hóa: Tăng cường quản lý, khắc phục dứt điểm tình trạng lạm thu

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 14/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chống lạm thu trong trường học, hàng năm Sở GD&ĐT đều có văn bản hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách.

Tuy nhiên, vào đầu năm học tình tạng lạm thu diễn ra ở nhiều trường. Nhất là các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai nhiều khoản thu thỏa thuận phục vụ học sinh, huy động cha mẹ học sinh hỗ trợ kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất, thu tiền quỹ hội phục huynh của lớp, của trường, thu tiền tổ chức dạy Tiếng Anh, giáo dục kỹ năng sống không đúng quy định, dẫn đến nhiều đơn thư phản ánh của cha mẹ học sinh gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Nguyên nhân do hiệu trưởng chấp hành các văn bản hướng dẫn của ngành chưa nghiêm túc, chưa thực hiện đúng dân chủ, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách đối với cha mẹ học sinh; công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh của các cấp chính quyền địa phương, các cấp quản lý giáo dục chưa kịp thời, chưa quyết liệt.

Để khắc phục tình trạng lạm thu trong các đơn vị trường học, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, quản lý đới với các đơn vị, trường học trên địa bàn, tập trung: Giải quyết dứt điểm tình trạng dạy thêm, học thêm và thu tiền trái quy định của các trường học. Giao phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với phòng tài chính tiếp tục quán triệt, hướng dẫn các đơn vị, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các công văn trước đó của Sở GD&ĐT về hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các trường học năm học 2017-2018.

Đồng thời, căn cứ đề nghị của các trường (từ mầm non đến THCS, GDTX) và tình hình thực tế địa phương, thẩm định các khoản thu phục vụ học sinh (thu dịch vụ tự nguyện) và khoản thu vận động xã hội hóa làm cơ sở cho các trường triển khai, thực hiện. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm. Nếu để xảy ra tình tạng lạm thu trong các đơn vị trường học trực thuộc thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm