rssheader

17/05/2021

Thái Bình tạm dừng hoạt động tập trung toàn trường

Hải Bình - 03/05/2021, 16:16 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hưng Hà, những học sinh đang thực hiện việc cách ly tại gia đình tạm thời không đến trường cho đến khi ngành Y tế có kết quả xét nghiệm. Các cơ sở giáo dục có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ học sinh ôn bài, học từ xa.

Đồng thời, thực hiện phun khử khuẩn trong khuôn viên trường, lớp. Căn cứ tình hình cụ thể của các nhà trường, thủ trưởng cơ sở giáo dục thực hiện việc giãn cách học sinh ở từng lớp cho phù hợp. Tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường. Đo thân nhiệt trước khi vào trường, vào lớp.

Cũng trong văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc Công văn số 341/SGDĐT-VP ngày 30/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Trong đó, lưu ý việc khai báo y tế, khuyến cáo cán bộ, giáo viên, người lao động, người học tự giác và gương mẫu thực hiện việc cách ly phòng dịch nếu có tiếp xúc với trường hợp F0, F1... theo đúng các quy định của ngành Y tế và chính quyền địa phương…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm