rssheader

18/05/2021

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong nhà trường

Hải Bình - 02/05/2019, 10:47 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học mới.

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiệm đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Đây là khoản thu mang tính chất ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh, nhà trường không được ép buộc phụ huynh phải đóng.

Thực hiện việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Công khai, minh bạch tất cả các khoản thu đầu năm, tuyệt đối không thu các khoản thu ngoài quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong nhà trường; trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm