rssheader

14/06/2021

Huy động mọi nguồn lực triển khai Chương trình mới tại vùng khó

Hải Bình - 15/10/2020, 06:31 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để hỗ trợ các địa phương khó khăn tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Chương trình, Đề án hỗ trợ CSVC như: Quyết định số 775/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình giáo dục mầm non và GDPT giai đoạn 2017 - 2025. Các chương trình, đề án có nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương khó khăn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý và trách nhiệm các địa phương huy động nguồn lực bảo đảm CSVC trường, lớp học.

Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện tăng cường CSVC cho trường học. Theo đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung: Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; quản lý, sử dụng hiệu quả CSVC hiện có; bảo đảm ngân sách địa phương chi cho GD-ĐT, dành ngân sách thỏa đáng từ nguồn vốn ngân sách địa phương để đầu tư CSVC cho giáo dục; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ. Khuyến khích, huy động đến mức cao nhất mọi nguồn lực, nguồn vốn trong dân cư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhà đầu tư dưới nhiều hình thức (góp vốn xây dựng, hiến đất xây dựng, đầu tư xây dựng trực tiếp, cho vay vốn đầu tư xây dựng...) để góp phần đầu tư CSVC, thiết bị dạy học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm