rssheader

26/09/2020

Dự kiến tổ chức thi thăng hạng giảng viên chính vào tháng 10/2020

27/07/2020, 21:47 GMT+07 | Kết nối
Dự kiến tổ chức thi thăng hạng giảng viên chính vào tháng 10/2020

Năm 2020, danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2020 của các trường trực thuộc Bộ GD&ĐT là 1.012 người. Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được gửi dự thi là 1.246 người.

Việc tổ chức thi sẽ chia thành 3 cụm: Trường ĐH Hà Nội (1.587 ứng viên); ĐH Huế (240 ứng viên); Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh (431 người).

Thời gian thi dự kiến từ ngày 2-6/10/2020). Cụ thể, ngày 2/10/2020, khai mạc kỳ thi, ứng viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân (buổi sáng); thi Tin học trắc nghiệm trên máy tính(chiều).

Ngày 3/10/2020, sáng thi Tin học (thi trắc nghiệm trên máy tính); chiều thi kiến thức chung (thi tự luận).

Ngày 4/10/2020, sáng thi Ngoại ngữ (thi viết các kỹ năng: đọc hiểu, viết) và thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thi thuyết trình và phỏng vấn) đối với những người miễn thi Ngoại ngữ. Chiều thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thi thuyết trình và phỏng vấn) đối với những người còn lại.

Ngày 5/10/2020, tiếp tục thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ (thi thuyết trình và phỏng vấn) (nếu có). Ngày 6/10/2020 là thời gian dự phòng.

Công tác tổ chức kỳ thi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV.

Quyết định của Bộ GD&ĐT cũng quy định cụ thể về c ông tác chuẩn bị kỳ thi; t ổ chức kỳ thi; phân công nhiệm vụ tổ chức thi; kinh phí tổ chức thi.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm