#huyện Việt Yên

34 kết quả phù hợp

Tạo thêm sân chơi cho trẻ phát triển toàn diện.

Gỡ khó, phát triển trường lớp mầm non tại khu công nghiệp

GD&TĐ - Gần 200 nghìn công nhân lao động và sinh sống ở khu công nghiệp (KCN) huyện Việt Yên (Bắc Giang), số lượng trẻ mầm non tại đây tăng nhanh và không ổn định. Địa phương đã ưu tiên tối đa nguồn lực đầu tư cho trường mầm non để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ, duy trì bền vững tiêu chí phổ cập mầm non 5 tuổi...