#Học tập suốt đời

37 kết quả phù hợp

Vị thế, hình ảnh của người thầy trong học trò bắt đầu từ xây dựng niềm tin.

Vị thế người thầy từ niềm tin của học trò

GD&TĐ - Trên hành trình đổi mới giáo dục, đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quyết định chất lượng. Điều đó đòi hỏi người thầy không ngoài nâng cao chuyên môn cần gây dựng được niềm tin của học trò vào tri thức và bản thân.
Cuộc thi cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách 

Cuộc thi cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách 

GD&TĐ - Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 2021, Trung tâm Phát triển Văn hóa đọc và Học tập suốt đời phối hợp với Hội Người mù Việt Nam tổ chức cuộc thi “cùng bạn đọc sách, vượt qua thử thách”.