#Hệ sinh thái khởi nghiệp

9 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa Internet.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

GD&TĐ -  Rất cần thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp ngành Giáo dục nói chung, và đặc biệt trong các trường đại học, cao đẳng nói riêng.