GV vùng bãi ngang được hưởng chế độ chính sách theo NĐ 116/2010/NĐ-CP

GV vùng bãi ngang được hưởng chế độ chính sách theo NĐ 116/2010/NĐ-CP

(GD&TĐ) - Hỏi:  Năm 2008, Trường THCS Nghi Thiết và Trường THCS Nghi Tiến sáp nhập thành Trường THCS Tiến Thiết. Trường có hai phân hiệu nằm ở hai xã, trong đó xã Nghi Tiến thuộc xã bãi ngang. Năm 2009, phân hiệu Nghi Tiến tôi nhận nhiệm vụ sang dạy ở phân hiệu này. Từ năm 2010 đến nay tôi vẫn là giáo viên dạy ở cả hai phân hiệu. Trung bình 8 tiết/phân hiệu. Xin hỏi chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi có được hưởng phụ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? – Bùi Văn Hiển – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tiến Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An.

Ảnh minh họa/internet
Học sinh Bảo Yên - Lào Cai

* Trả lời: Về các vấn đề bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Điều 3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó. Như vậy nếu như trường hợp bạn đã được hưởng một số chính sách cùng loại được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì bạn sẽ không được hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP nữa.

Trường hợp bạn chưa được hưởng bất kỳ chế độ chính sách ưu đãi nào kể từ ngày nhận nhiệm vụ giảng dạy tại vùng bãi ngang thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo NĐ 116/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên để được hưởng các chế độ chính sách  của NĐ này bạn cần đảm bảo các điều kiện được quy định tại các điều khoản của Nghị định  này bao gồm các Điều 4;5;6;7;8;9;10.

Riêng về phụ cấp thu hút, nếu như bạn chưa được hưởng phụ cấp này theo NĐ 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp này theo NĐ 116/2010/NĐ-CP. Cụ thể theo Điều 4 của Nghị định quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

GD&TĐ Online