rssheader

26/10/2020

Vĩnh Long quy định những trường hợp được hợp đồng giáo viên, nhân viên

Hải Bình - 12/12/2019, 14:59 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, với hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ sở giáo dục công lập, các trường hợp được hợp đồng: để dạy thay thế cho giáo viên đang nghỉ bệnh, nghỉ hộ sản, nghỉ hưu, thôi việc hoặc các giáo viên dạy các môn đặc thù như âm nhạc, Mỹ thuật, Ngoại ngữ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng.

Nguyên tắc để được hợp đồng: đơn vị thiếu giáo viên và trong chỉ tiêu biên chế được giao của đơn vị.

Giáo viên hợp đồng phải có ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. Đáp ứng điều kiện về trình độ chuyên môn theo Công văn số 1618/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện và hình thức xét tuyển viên chức ngành giáo dục.

Quy định mức chi tiết dạy cho giáo viên hợp đồng như sau: Số tiền 1 tiết dạy bằng hệ số lương khởi điểm theo bậc học, cấp học (mức lương cơ sở) /số tiết giảng dạy (số giờ) định mức theo bậc học, cấp học trên tháng. Nguồn kinh phí: Sử dụng trong dự toán được giao hàng năm của đơn vị.

Với hợp đồng nhân viên y tế, nhân viên bảo vệ, các trường hợp được hợp đồng: do nhân viên làm nhiệm vụ trên nghỉ hậu sản, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu. Đối với nhân viên vệ sinh, nhân viên nấu ăn, các trường hợp được hợp đồng: trường có tổ chức bán trú và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trường cần thuê vệ sinh phục vụ năm học.

Về số lượng nhân viên vệ sinh: 1 người/đơn vị, đối với trường hạng I (từ 28 lớp trở lên) được hợp đồng tối đa là 2 người/ đơn vị. Với nhân viên nấu ăn: cứ 50 học sinh được hợp đồng 1 người, trường hợp đã bố trí nhưng số lượng học sinh dư ra từ 26 học sinh trở lên thì được bố trí thêm 1 người.

Phương thức và mức chi: hợp đồng khoán việc do tính chất công việc không thường xuyên, liên tục. Mức chi theo thỏa thuận giữa đơn vị và người lao động theo khả năng chi trả của đơn vị.

Đối với nhân viên kế toán: Tiếp tục hợp đồng kế toán trong cơ sở giáo dục như hiện nay và được giao dịch với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch đến hết năm 2019 để thực hiện giải ngân tất cả các khoản kinh phí tại cơ sở giáo dục, thanh quyết toán và thực hiện các chế độ báo cáo năm 2019 theo đúng quy định Nhà nước hiện hành.

Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố rà soát, liên hệ thuê các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán làm nhiệm vụ kế toán tại cơ sở giáo dục và đào tạo thiếu kế toán theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ- CP.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm