rssheader

26/01/2021

Tập huấn cho 1.500 cán bộ quản lý giáo dục cơ sở cốt cán cấp THCS

Minh Phong - 08/12/2019, 16:00 GMT+07 | Giáo dục
Ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) giới thiệu và hướng dẫn các học viên thực hiện một số nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông 2018 Ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) giới thiệu và hướng dẫn các học viên thực hiện một số nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông 2018

Khóa tập huấn do Học viện Quản lý Giáo dục phối hợp với Chương trình ETEP tổ chức thực hiện. Ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT) trực tiếp là báo cáo viên.

Đây là một trong những khóa tập huấn để triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đồng thời là khóa tập huấn chính thức đầu tiên cho cán bộ quản lý giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT sau khi ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài khóa tập huấn này, theo kế hoạch trong những năm tiếp theo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cấp THCS sẽ được tập huấn các nội dung khác như: Quản trị nhân sự; Quản trị tài chính theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm và giải trình; quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh; Xây dựng văn hóa nhà trường; Quản trị chất lượng giáo dục; Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị trường THCS.

Khóa tập huấn này được thiết kế dành cho cán bộ quản lý để trở thành lực lượng cốt cán triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn tiếp theo triển khai chương trình giáo dục phổ thông;

Khóa tập huấn đề cập đế những vấn đề cốt lõi, quan trọng của Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 nói chung và chương trình giáo dục THCS 2018 nói riêng. Mặt khác, khóa tập huấn có vai trò định hướng nhận thức và chỉ đạo các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn tiếp theo của Bộ GD&ĐT.

Khóa tập huấn được thiết kế theo phương pháp kết hợp (blended learning), trong đó có 3 ngày tập huấn theo phương thức giáp mặt (face to face) với tiếp cận tương tác, chú trọng hoạt động, trải nghiệm và định hướng sản phẩm.

Tài liệu khóa tập huấn được biên soạn dành cho hai đối tượng khác nhau là người hướng dẫn và người tham gia. Đây là phương thức biên soạn tài liệu hiện đại trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.

 Các học viên tham gia lớp tập huấn

Mục tiêu chung của khóa tập huấn nhằm hướng dẫn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS thực hiện quản trị hoạt động dạy học, giáo dục định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, sau khi hoàn thành khóa tập huấn, học viên sẽ đạt được các năng lực chủ yếu là:

Thứ nhất, phân tích được điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xác định nhiệm vụ của hiệu trưởng Trường THCS trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thứ hai, phân tích được chương trình giáo dục cấp THCS, xây dựng được kế hoạch giáo dục trường THCS như: phân tích, đánh giá kế hoạch giáo dục minh hoạt của một trường THCS.

Thứ ba, chỉ đạo tổ/nhóm chuyên môn: Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn, STEM, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp phù hợp với điều kiện nhà trường và địa phương; thực hiện các phương pháp, hình thức dạy học, giáo dục phù hợp, dạy học tích hợp, phân hóa, tích cực hóa hoạt động của học sinh theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh, ứng dụng công nghệ mới trong dạy học, giáo dục; thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh theo yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực; sử dụng kết quả đánh giá một cách phù hợp để theo dõi tiến bộ của học sinh và điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học, giáo dục; tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, theo hướng nghiên cứu bài học.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp về quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS.

Ngay trong sáng nay, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn đã giới thiệu và hướng dẫn các học viên thực hiện một số nội dung liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo kế hoạch, Học viện Quản lý Giáo dục sẽ tổ chức, bồi dưỡng cho 1.500 cán bộ quản lý cơ sở cốt cán cấp THCS. Ngay trong sáng 8/12, 200 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường THCS đến từ các tỉnh: Quảng Ninh, Yên Bái, Hải Dương, Thái Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Nam đã chính thức bước vào khóa tập huấn bồi, dưỡng về quản trị hoạt động dạy học và giáo dục trong trường học.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm