rssheader

28/02/2021

Quy định mới về công nhận văn bằng cấp bởi cơ sở GD nước ngoài

24/07/2013, 11:56 GMT+07 | Giáo dục
Quy định mới về công nhận văn bằng cấp bởi cơ sở GD nước ngoài

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2013.

Theo đó, bổ sung quy định về phí công nhận văn bằng, người đề nghị công nhận văn bằng phải nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài các giấy tờ quy định, người có văn bằng (đã học ở nước ngoài) cần gửi kèm theo hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài, gồm một trong các tài liệu liên quan như: xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng kí vào hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh của GD&ĐT.

Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo, người có văn bằng cần gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.

Cũng theo quy định của thông tư, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT) thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT các Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên.

Cục Đào tạo với nước ngoài thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ các cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đã được cấp phép đào tạo, liên kết đào tạo.  

Các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN cũng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo trên trang thông tin điện tử của trường danh sách sinh viên đã hoàn thành chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và được cấp bằng.

Lập Phương

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm