rssheader

29/10/2020

Quảng Trị gấp rút bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu CTGDPT mới

Đức Trí - 08/08/2019, 07:44 GMT+07 | Giáo dục
Quảng Trị gấp rút bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu CTGDPT mới

Nỗi lo nhìn từ đội ngũ

Toàn ngành GD&ĐT Quảng Trị có 3.498 GV mầm non; tiểu học 4.179 GV; THCS 3.240 GV; THPT 1.915 GV; trung tâm GDNN-GDTX 264 GV; quản lý nhà nước 129 người;

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho rằng: CTGDPT mới được triển khai trong thời gian tới với định hướng và yêu cầu chuyển từ trang bị nội dung kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực người học bằng việc dạy học tích hợp và lồng ghép, dạy học phân hóa, trải nghiệm… Đây sẽ là những thách thức đối với đội ngũ GV nói chung và đội ngũ GV Quảng Trị nói riêng.

Ngành GD&ĐT Quảng Trị ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ GV dạy lớp 1 

Hiện nay, đội ngũ GV Quảng Trị vẫn còn tình trạng mất cân đối, không đồng bộ trong cơ cấu đội ngũ ở các địa bàn khác nhau (thừa GV ở các trung tâm, thành phố, thị xã, thị trấn nhưng lại thiếu GV ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn). Việc thừa thiếu cũng đi theo môn học, thừa GV dạy văn hoá, thiếu GVdạy các môn đặc thù, tự chọn và theo ngành nghề đào tạo.

Đáng nói, dù cơ bản đội ngũ GV đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nhưng năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhiều nhà giáo còn hạn chế. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn hạn chế, đặc biệt với nhà giáo công tác ở miền núi, ít có điều kiện nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức…

 Để đáp ứng CTGDPT mới

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT khẳng định: Để chuẩn bị thực hiện CTGDPT mới, ngành GD&ĐT Quảng Trị đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng GV.

 Ngành đã triển khai kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt của các môn học ở các cấp học.

Ngành  GD&ĐT Quảng Trị còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị thực hiện CTGDPT mới 

Tổ chức quán triệt chương trình giáo dục bộ môn đến tận GV và giao nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích chương trình, đề xuất cách tiếp cận chương trình mới. Xây dựng chương trình dạy học bộ môn. Nêu các khó khăn, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình mới.

 Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học đổi mới CTGDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Áp dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học, sinh hoạt chuyên môn mới.

Thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất trường lớp học, trang thiết bị dạy học từng bước đồng bộ, đạt chuẩn và đáp ứng cơ bản yêu cầu tiếp cận đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

 Đặc biệt, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho CBQL, GV về thiết kế dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp; Hội đồng bộ môn các môn văn hóa đã tổ chức nhiều chuyên đề dạy học tích hợp liên môn của các môn học.

Trong hè 2019, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV, trong đó lồng ghép tích hợp các nội dung bồi dưỡng giữa bồi dưỡng thường xuyên và định hướng nội dung bồi dưỡng về đổi mới CT và SGK mới.

Chuẩn bị đội ngũ tham gia các lớp bồi dưỡng cốt cán cấp trung ương, cấp tỉnh tiến tới triển khai các lớp bồi dưỡng đại trà đến tận CBQL, GV các cơ sở giáo dục, trước hết ưu tiên bồi dưỡng GV lớp 1...

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, bên cạnh những thuận lợi trong công tác bồi dưỡng GV thì cũng còn nhiều thách thức.

Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT, internet hỗ trợ tập huấn ở các trường, đặc biệt là các trường vùng núi chưa đáp ứng được nhu cầu của GV.

Một số GV với năng lực sử dụng CNTT còn thấp thì việc tham gia tập huấn qua mang sẽ gặp nhiều khó khăn, trong lúc một số trường còn thiếu thiết bị, thiếu GV tin học thì việc bồi dưỡng qua mạng, bồi dưỡng trực tuyến lại càng khó khăn hơn.

Việc tổ chức tập huấn qua mạng sẽ khó cho công tác quản lí, giám sát, nếu giáo viên thiếu tinh thần tự học, tự bồi dưỡng... thì hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng có thể không cao.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm