rssheader

14/06/2021

Phú Yên hỗ trợ giáo viên đón Tết

Lập Phương - 13/01/2017, 17:07 GMT+07 | Giáo dục
Phú Yên hỗ trợ giáo viên đón Tết

Theo đó, chủ trương hỗ trợ Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động khác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Đảng, đoàn thể theo mức chi là 500.000 đồng/người.

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của đơn vị tự tiết kiệm chi thường xuyên được giao trong dự toán ngân sách năm 2017 để thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm