rssheader

19/01/2021

Ninh Bình kiểm tra dạy học thêm từ 11-31/7

Lập Phương - 05/07/2018, 07:50 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Đối tượng kiểm tra là các đơn vị trực thuộc Sở; các cơ sở giáo dục trực thuộc phòng GD&ĐT; các tổ chức, cá nhân ngoài nhà trường tổ chức dạy thêm trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra: Việc cấp phép dạy thêm, học thêm; tổ chức thực hiện dạy thêm học thêm và kinh phí thu chi về dạy thêm, học thêm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân (nếu tổ chức dạy thêm) tổng hợp làm báo cáo để làm việc với đoàn kiểm tra của Sở.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục triển khai, thông báo tới cán bộ giáo viên của đơn vị thực hiện nghiêm túc về dạy thêm (nếu có); lập danh sách cán bộ, giáo viên tổ chức tham gia dạy thêm trong và ngoài nhà trường gửi về Sở GDĐT trước ngày 10/7/2018 đối với các đơn vị trực thuộc Sở, gửi về phòng GDĐT trước ngày 10/7/2018 đối với các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT.

Các phòng GDĐT các huyện, thành phố thông báo, triển khai và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc, các tổ chức, cá nhân dạy thêm trên địa bàn (theo sự phân cấp) thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm và chuẩn bị hồ sơ để làm việc với đoàn kiểm tra của Sở theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm