rssheader

01/12/2020

Nền tảng chung cho một xã hội bền vững khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

ND - 23/10/2016, 17:58 GMT+07 | Giáo dục
Nền tảng chung cho một xã hội bền vững khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Tham dự hội thảo có các học giả, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác, nâng cao trao đổi học thuật, tiếp nhận và chuyển giao nền khoa học quản trị tiên tiến của thế giới. Đây sẽ là cơ hội quý báu để khoa học và công nghệ quản trị Việt Nam từng bước hội nhập, giao lưu với nền khoa học công nghệ của thế giới, tạo thuận lợi cho các nhà tư vấn và thực thi chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam học tập, tiếp thu những thành tựu khoa học công nghệ mới nhất trên thế giới.

Với 9 tham luận của tác giả trong nước và 39 tham luận quốc tế, tập trung vào 3 nội dung chính: Phát triển và ứng dụng các thành tựu công nghệ hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin vào trong từng lĩnh vực cụ thể nhằm tối ưu hóa hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp/tổ chức; Hệ thống mô hình quản trị bền vững đối với các doanh nghiệp/ tổ chức trong môi trường toàn cầu hóa và đa văn hóa

Hội thảo mang giá trị học thuật to lớn, góp phần cung cấp các bài học kinh nghiệm quốc tế đối với Việt Nam trong việc phá vỡ các hạn chế hiểu biết về quản trị công nghệ, các phương thức ứng dụng công nghệ thông tin trong từng hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể và hệ thống mô hình quản trị bền vững mới đối với doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam.  

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm