rssheader

23/06/2021

Lưu ý tổ - nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập thi THPT quốc gia

Lập Phương - 22/02/2017, 08:07 GMT+07 | Giáo dục
Lưu ý tổ - nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập thi THPT quốc gia

Trong hướng dẫn này, mỗi tổ - nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn luyện theo sự phân loại đối tượng của lãnh đạo đơn vị. Đối với mỗi đối tượng, kế hoạch cần thể hiện rõ mục đích, nội dung, phương pháp, mức độ kiến thức cần đạt và thời gian tổ chức dạy tương ứng.

Các đơn vị tổ chức phổ biến, triển khai Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị bổ sung, xây dựng kế hoạch tổng thể về việc tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 và phê duyệt kế hoạch ôn luyện của các tổ nhóm chuyên môn xong trước ngày 1/3/2017.

Các tổ - nhóm chuyên môn trên cơ sở kế hoạch tổng thể xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các thành viên xây dựng nội dung bài dạy của mỗi chuyên đề.

Căn cứ vào phân loại đối tượng học sinh điều chỉnh mức độ kiến thức cho phù hợp. Cần tham khảo đề thi thử, các đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, các đề ôn luyện của Sở GD&ĐT trong quá trình ôn luyện.

Từ ngày 1/3/2017, Sở GD&ĐT Bắc Giang giao cho Phòng GDTrH-GDDT tổ chức các đoàn công tác đến một số đơn vị kiếm tra kế hoạch của cán bộ quản lý và của tổ nhóm chuyên môn. Triển khai một số nội dung cụ thể cho việc ôn thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với giáo viên của đơn vị/cụm huyện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm