rssheader

23/04/2021

Không tổ chức thu hộ các khoản thu của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

Hải Bình - 02/07/2019, 13:28 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Cụ thể các loại quỹ như: quỹ Đoàn, quỹ Đội, quỹ khuyến học, hội phí Chữ thập đỏ, quỹ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh....

Các loại quỹ nêu trên đã có các tổ chức, đoàn thể liên quan hướng dẫn thực hiện thu chi, quản lý và sử dụng theo qui định.

Các cơ sở giáo dục công lập không tổ chức thu hộ các khoản thu phí dịch vụ, bảo hiểm thân thể và các loại bảo hiểm tự nguyện khác (trừ bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc) của các tổ chức ngoài nhà trường; phí nhắn tin sổ liên lạc điện tử.

Không phân công, giao quyền cho các thành viên trong nhà trường thực hiện ký hợp đồng cộng tác viên hoặc các hình thức thỏa thuận khác để tổ chức thu các nội dung nêu trên trong nhà trường.

Các đơn vị dịch vụ, cơ quan bảo hiểm liên hệ trực tiếp với cha mẹ học sinh để thỏa thuận thống nhất việc thực hiện dịch vụ, mua bán các loại bảo hiểm theo nguyên tắc tự nguyện.

Các cơ sở giáo dục công lập không tổ chức thu tiền mua đồng phụ cho học sinh trong nhà trường.

Quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh và sinh viên.

Nhà trường nếu có qui định về đồng phục thì lưu ý: Đồng phục phải được thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương; được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận, dễ tìm mua hoặc may ở nhà may, chất liệu bền, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

Không thay đổi, thêm bớt các chi tiết trên đồng phục hàng năm làm khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Trường hợp cần có sự thay đổi kiểu dáng, màu sắc đồng phục phải được sự đồng ý của Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Việc mua sắm đồng phục, quần áo thể dục thể thao để cho phụ huynh và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo qui định nêu trên, nhà trường không tham gia vào công việc này.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm