rssheader

23/10/2020

Khánh Hòa: 8 nội dung kiểm tra nội bộ trường học

Hải Bình - 10/10/2019, 14:29 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, nội dung kiểm tra gồm 8 vấn đề: Kiểm tra các hoạt động của nhà trường; thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học; việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; kiểm tra chuyên đề giáo viên; hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận khác; hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; tự kiểm tra công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị; kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đầu mỗi năm học, thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học, cùng với lịch kiểm tra tháng, tuần. Kế hoạch phải cụ thể, phù hợp với điều kiện của nhà trường và có tính khả thi cao. Kế hoạch kiểm tra phải được công khai trong Hội đồng giáo dục nhà trường;

Sở GD&ĐT yêu cầu, đánh giá đúng các ưu điểm và khuyết điểm của từng cá nhân, bộ phận để kịp thời động viên, giúp cho giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hoạt động kiểm tra nội bộ trường học phải bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường vẫn diễn ra bình thường; phải đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan, phản ánh đúng thực trạng của đối tượng được kiểm tra, tránh định kiến, hình thức, qua loa; công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên, theo đúng kế hoạch...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm