rssheader

08/03/2021

Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

29/04/2017, 13:07 GMT+07 | Giáo dục
Hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tích tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trung ương và địa phương.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến những đối tượng bị thiệt thòi, những nạn nhân của chiến tranh có hoàn cảnh khó khăn… trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn; chủ động đề xuất, kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Động viên và phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của người có công với cách mạng, thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ GD&ĐT
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm