rssheader

01/12/2020

Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ sở GD mầm non với đảm bảo an toàn cho trẻ

Lập Phương - 19/10/2018, 15:14 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong đó lưu ý chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non. Đảm bảo an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Sở GD&ĐT đặc biệt nhấn mạnh việc phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non với đảm bảo an toàn cho trẻ và công tác vệ sinh trường học.

Trong đó có việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; đưa các tiêu chí về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và vệ sinh trường học vào đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục mầm non.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phòng học, bếp ăn, công trình vệ sinh, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi... để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn quản lý, tổ chức bán trú cho trẻ và vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại các nhà trường.

Phối với với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn đối với trẻ. Xử lí nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc để xảy ra mất an toàn đối với trẻ…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm