rssheader

15/01/2021

Đặt mục tiêu 90% trường học tuyên truyền về phòng chống mua bán người

22/02/2020, 17:19 GMT+07 | Giáo dục
Đặt mục tiêu 90% trường học tuyên truyền về phòng chống mua bán người

Kế hoạch này đưa mục tiêu 90% các trường học tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến lĩnh vực này cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị; 100% nạn nhân mua bán người được hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện học tập tái hòa nhập cộng đồng.

Để thực hiện được mục tiêu, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bằng các hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, có thể lồng ghép vào các hoạt động Sinh hoạt hè năm 2020.

Tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm mua bán người tại đơn vị lồng ghép vào các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh.

Phối hợp với Công an địa phương tổ chức các buổi mit tinh, sinh hoạt chuyên đề thông tin, tuyên truyền về tình hình hoạt động tội phạm mua bán 2 người tại địa phương để phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn; phối hợp các ban, ngành chức năng, chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa xã hội nhằm giải quyết các nguy cơ không để phát sinh tội phạm mua bán người; niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111) giúp tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng; đổi mới hình thức tuyền truyền, phổ biến pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, vùng miền, tâm lý lứa tuổi, giới tính tại đơn vị.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm