rssheader

28/10/2020

Chú trọng đội ngũ giáo viên tiếng Anh, Tin học chuẩn bị chương trình mới

Lập Phương - 22/01/2019, 13:00 GMT+07 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Ở nội dung này, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) các cấp theo các tiêu chuẩn ban hành để có kế hoạch bồi dưỡng và tinh giản biên chế theo quy định.

Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyển chọn CBQL các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo các quy định của UBND tỉnh đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai.

Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQL, giáo viên (GV), nhân viên của ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là đội ngũ GV tiếng Anh, Tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình, SGK phổ thông mới; chú trọng bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực điều hành, kỹ năng làm việc, phương pháp xử lý tình huống cho đội ngũ CBQL, công chức, viên chức.

Sở GD&ĐT cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát chất lượng đội ngũ CBQL cấp THPT; kiểm tra kiến thức GV các cấp học trong kế hoạch thanh tra. Có hình thức xử lý, kiểm điểm kịp thời, cương quyết với những cán bộ, công chức, viên chức suy thoái về phẩm chất, yếu kém về năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả; đề xuất giải pháp điều động, bố trí công việc khác hoặc cho thôi việc đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm.

Bên cạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp xét khen thưởng đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch theo hướng đánh giá đúng cá nhân thực sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lao động giỏi, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp, những người có sáng kiến, sáng tạo trong công tác...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm