#gấu ngựa

15 kết quả phù hợp

Cứu hộ toàn bộ một trang tại gồm 7 cá thế gấu ngựa tại Hà Nội

Cứu hộ toàn bộ một trang tại gồm 7 cá thế gấu ngựa tại Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 7/7, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện cứu hộ toàn bộ 7 cá thể gấu ngựa trưởng thành được chuyển giao từ gia đình ông Nguyễn Văn Thao, tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. 7 gấu ngựa đều được gia đình nuôi lâu năm, có chip đăng kí, ước tính các cá thể gấu đều trên 20 năm tuổi.
Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa tại Hà Nội.

Hà Nội: Cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa

GD&TĐ - Vừa qua, 1 cá thể gấu này đã được Hạt Kiểm lâm Đan Phượng, Chi cục Kiểm Lâm Hà Nội vận động gia đình, và tự nguyện viết đơn chuyển giao tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam 2 tại VQG Bạch Mã - Huế.

Trung tâm cứu hộ gấu thứ 2 tại Việt Nam

GD&TĐ - Vừa qua, Tổ chức Động vật Châu Á thực hiện Lễ Giới thiệu Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II, tại VQG Bạch Mã, với năng lực nuôi cứu hộ hơn 300 cá thể gấu trong môi trường bán tự nhiên.
Gấu được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam và chuẩn bị cách ly 45 ngày.

Cứu hộ thành công 1 cá thể gấu ngựa tại Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 15/10, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cá thể gấu này do chủ nuôi tự nguyện chuyển giao, dưới sự vận động của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, với mong muốn gấu có cuộc sống tốt nhất trong phần đời còn lại.