Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh vào đánh giá thi đua

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện các nội dung liên quan đến thực hiện bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố.
Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh vào đánh giá thi đua

Văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm, đảm bảo năm 2017 tham gia 100% bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên tại các trường học trên địa bàn thành phố năm học 2016-2017 theo hướng dẫn liên tịch số 2377/HDLT-SGD&ĐT-BHXH của Sở GD&ĐT - Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh;

Phòng GD&ĐT phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận-huyện rà soát các trường học chưa đạt tỷ lệ 100%, xác định nguyên nhân, kịp thời báo cáo UBND quận-huyện để có giải pháp phù hợp vận động học sinh tham gia Bảo hiểm y tế;

Hiệu trưởng trường THPT, CĐ, TCCN; Giám đốc Trung tâm GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận-huyện rà soát các trường hợp học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế, xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp, vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học hỗ trợ các trường hợp học sinh gặp khó khăn chưa tham gia Bảo hiểm y tế.

Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục; sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại cho y tế trường học theo quy định.

Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua việc thực hiện pháp luật của các trường học.