#Dự án

82 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Thờ ơ với PPP

GD&TĐ - Muốn thúc đẩy PPP thì phải giữ được bản chất “đối tác” của phương thức đầu tư này.