#dự án giao thông

8 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Ưu tiên cho hạ tầng “mềm”

GD&TĐ - Nếu như dồn sức cho “hạ tầng cứng” sẽ mang lại điểm phầm trăm tăng trưởng trong ngắn hạn thì ưu tiên cho “hạ tầng mềm” sẽ giúp đất nước có được tăng trưởng bền vững.