Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đề nghị ưu tiên biên chế tuyển dụng giáo viên

Hải Bình - 14/05/2019, 11:12 GMT+7 | Kết nối
Ảnh internetẢnh internet

Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, tình trạng thừa/thiếu giáo viên ở nhiều địa phương trên cả nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT theo thẩm quyền đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về danh mục khung vị trí việc làm, định mức giáo viên, nhân viên, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp…

Ngoài ra, theo chức năng quản lý của mình, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch mạng lưới trường/lớp; thực hiện điều tiết giáo viên từ những trường thừa sang những trường/lớp thiếu giáo viên; ưu tiên bố trí biên chế của các địa phương để tuyển dụng giáo viên; chỉ đạo các địa phương tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm không xảy ra tình trạng có học sinh mà không có giáo viên dạy học; nghiên cứu, dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên; giao chỉ tiêu tuyển sinh sát với nhu cầu sử dụng; rà soát, quy hoạch lại hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên cho phù hợp với yêu cầu về số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ trong thời gian tới.

Đầu năm học 2018 - 2019, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát tổng thể vấn đề biên chế, hợp đồng giáo viên. Theo đó, Bộ Nội vụ (chủ trì) đã báo cáo đề xuất với Chính phủ giao bổ sung biên chế giáo viên mầm non để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên ở 17 tỉnh tăng trưởng cơ học về dân số và 5 tỉnh Tây Nguyên (tổng số biên chế đề nghị giao thêm là 26.726 biên chế).

Về vấn đề thiếu giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học, nhất là tại những vùng miền núi, vùng sâu, vùng có điều kiện khó khăn, theo báo cáo của các địa phương, hiện tại cả nước vẫn còn thiếu khoảng 5.616 giáo viên tiếng Anh ở cấp tiểu học.

Để chuẩn bị giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học cho việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên từ những năm trước tiến hành đào tạo, bồi dưỡng để có nguồn cho các địa phương tuyển dụng giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học.

Tuy nhiên, để bố trí đủ giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương cần tính toán cụ thể nhu cầu số lượng giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học ở từng trường; tiếp tục bố trí sắp xếp lại đội ngũ giáo viên nhằm cân đối giáo viên giữa các môn học, bảo đảm phù hợp theo định mức quy định để bố trí giáo viên cho môn ngoại ngữ; ưu tiên biên chế được giao của địa phương để tuyển dụng giáo viên theo lộ trình thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm