Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đánh giá thi đua với giáo viên "ngại" bồi dưỡng

Lập Phương - 12/03/2019, 11:35 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Sở GD&ĐT có văn bản đôn đốc nhắc nhở giáo viên tiếng Anh trong công tác bồi dưỡng và thông báo kết quả thi năng lực tiếng Anh năm 2018.

Theo công văn này, năm 2018, Bộ GDS&ĐT giao cho Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (NLNN) cho giáo viên phổ thông tỉnh Cao Bằng chưa đạt chuẩn trình độ theo yêu cầu NLNN bằng nguồn kinh phí do Bộ GD&ĐT cấp cho các trường đại học. Thời gian bồi dưỡng và thi từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2018.

Sở GD&ĐT đã gửi danh sách 107 giáo viên tiếng Anh toàn tỉnh Cao Bằng chưa đạt trình độ chuẩn theo khung NLNN cho các đơn vị kiểm tra, rà soát đối chiếu. Tuy nhiên đến kỳ học, chỉ có 69 giáo viên tham gia bồi dưỡng và đến kỳ thi nâng bậc chỉ có 32 giáo viên tham gia thi, còn lại 37 giáo viên không tham gia thi không có lý do.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ và nâng cao ý thức học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác động viên, tuyên truyền ý thức học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên dạy ngoại ngữ, đặc biệt đối với giáo viên chưa đạt chuẩn NLNN theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thông báo tới các giáo viên dạy tiếng Anh của đơn vị mình có tham gia bồi dưỡng và thi nâng bậc trình độ ngoại ngữ biết kết quả thi.

Báo cáo về Sở lý do giáo viên của đơn vị không tham gia bồi dưỡng hoặc tham gia bồi dưỡng nhưng không tham gia kỳ thi nâng bậc không có lý do. Những trường hợp này nếu chưa được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, của Sở cần đưa vào đánh giá thi đua cuối năm học.

Năm 2019, Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng giáo viên dạy tiếng Anh chưa đạt chuẩn. Sở đề nghị các đơn vị tiếp tục gửi danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng theo Kế hoạch số 09/KH-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ Đề án Ngoại ngữ quốc gia của ngành GD&ĐT tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm