Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đảng bộ Sở GD&ĐT Lạng Sơn: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Bá Hải - 20/05/2020, 07:50 GMT+7 | Kết nối
Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng học sinh trong Lễ Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020.Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng học sinh trong Lễ Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020.

Những chuyển biến trong một nhiệm kỳ

Hiện Đảng bộ Sở GD&ĐT có 7 chi bộ trực thuộc, với 144 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Sở đã tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành triển khai đầy đủ, kịp thời các đợt sinh hoạt chính trị; tỷ lệ cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn đạt 100%. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề các năm gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) đã được Đảng bộ Sở GD&ĐT đặc biệt quan tâm; Sở đã tổ chức 2 cuộc thi viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, 100% đảng viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc Bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng qua các năm: Hằng năm, Đảng bộ Sở GD&ĐT có tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15%; hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 98%, cao hơn 3% so với chỉ tiêu đề ra. Số chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%. 5 năm liền trong nhiệm kỳ Đảng bộ Sở GD&ĐT được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Đồng chí Trần Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Trường THPT chuyên Chu Văn An, hướng tới Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác cán bộ được Đảng bộ Sở chăm lo quy hoạch, đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, trách nhiệm trong công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Đảng bộ Sở quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức. Kết quả trong Đảng bộ không có tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ đảng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; không có tổ chức Đảng và đảng viên bị tố cáo và bị thi hành kỷ luật…

Đổi mới Giáo dục có nhiều thành tựu

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo nhiệm vụ phát triển sự nghiệp Giáo dục có nhiều bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu. Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018, Đảng bộ Sở đã có nhiều giải pháp đồng bộ và huy động nguồn lực thực hiện để giáo dục của tỉnh đã có những bước chuyển căn bản;

Chi bộ Giáo dục Mầm non-Tiểu học-Thường xuyên, Chuyên nghiệp Sở GD&ĐT Lạng Sơn tổ chức Đại hội hướng tới Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được rà soát, sắp xếp hợp lý, chuyển đổi phù hợp với từng địa bàn. Các thành quả PCGD-XMC được giữ vững và tiếp tục được nâng cao, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh đã đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ 6 đến 11 tuổi ra lớp và đi học đúng độ tuổi đều tăng; tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày đạt 95,5%; 11/11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn đã đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3. Kết quả PCGD THCS được duy trì và nâng cao; đã có 222 trường học các cấp được công nhận đạt chuẩn quốc gia, vượt 17 trường so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Tỉ lệ giải các cuộc thi chọn Học sinh giỏi cấp tỉnh, Học sinh giỏi cấp quốc gia đạt chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm; tỉ lệ các dự án đạt giải cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Sáng tạo kỹ thuật cấp ngành, cấp tỉnh, khu vực khá ổn định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho sinh viên diện cử tuyển; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư tham gia hoạt động, đầu tư, thành lập các trung tâm ngoài công lập. Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đã có những hiệu quả tích cực, thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành được cập nhật nhanh chóng, chính xác...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở GD&ĐT Lạng Sơn đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên. Phấn đấu Đảng bộ Sở hằng năm luôn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, không có chi bộ yếu không hoàn thành nhiệm vụ.

Duy trì vững chắc kết quả PCGD-XMC đã đạt được; Số trường đạt chuẩn quốc gia được công nhận mới hằng năm từ 15 trường trở lên/1 năm. Phấn đấu mỗi năm tổ chức kiểm tra hoặc giám sát chuyên đề ít nhất 2 chi bộ, 100% tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát thường xuyên. Phấn đấu 100% các đoàn thể chính trị - xã hội hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ…

Với sự nỗ lực và phấn đấu liên tục, trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều đảng viên và chi bộ của Đảng bộ Sở GD&ĐT Lạng Sơn được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở GD&ĐT khen thưởng; ngành GD&ĐT luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Sở GD&ĐT được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; được tặng cờ thi đua và bằng khen của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh Lạng Sơn.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm