Đà Nẵng: Điểm chuẩn vào 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Đà Nẵng: Điểm chuẩn vào 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Nữ sinh
Nữ sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng

Điểm chuẩn đối với HS thuộc TP Đà Nẵng:

1. Môn Toán: tuyển 51 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,6 điểm trở lên.
2.    Môn Vật lý: Tuyển 31 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,15 điểm trở lên.
3. Môn Hóa học: Tuyển 30 HS, trong đó 29 HS đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 7,85 và 1 HS đỗ NV2 có điểm xét tuyển là 8,15 điểm
4. Môn Sinh học: Tuyển 20 HS, trong đó 19 HS đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 7,25 trở lên và tuyển 01 HS NV2 có điểm xét tuyển là 7,75 điểm
5. Môn Ngữ văn: Tuyển 20 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 6,95 điểm trở lên.
6. Môn Lịch sử: Tuyển 09 HS đạt tổng số điểm xét tuyển nguyện vọng 1 từ 5,8 trở lên.
7. Môn Địa lý: Tuyển 11 HS, trong đó 09 HS đạt tổng số  điểm xét tuyển NV1 từ 5,6 điểm trở lên và 02 HS NV2 có điểm xét tuyển từ 5,9 điểm trở lên.
8. Môn Tiếng Pháp: Tuyển 05 HS đạt tổng số điểm xét tuyển từ 6,7 điểm trở lên.
9. Môn Tiếng Anh: Tuyển 36 HS đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,6 điểm trở lên.
10 Môn Tin học: Tuyển 19 HS, trong đó có 12 HS đạt tổng số điểm xét tuyển NV1 từ 6,9 điểm trở lên và 7 HS đạt tổng số điểm xét tuyển NV2 từ 8.30 điểm trở lên

Đối với HS thuộc tỉnh Quảng Nam, tuyển 20 em, gồm:

Toán: tuyển 05 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 8,20 điểm trở lên;
Vật lý: tuyển 05 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,25 điểm trở lên;
Hoá học: tuyển 05 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,85 điểm trở lên;
Ngữ Văn: tuyển 01 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,45 điểm trở lên;
Tiếng Anh: tuyển 02 HS, đạt tổng số điểm xét tuyển từ 7,85 điểm trở lên;
Tin học: tuyển 02 HS, đạt tổng điểm xét tuyển từ 8,00 điểm trở lên.

Ánh Ngọc