#covid 19 tại đà nẵng

30 kết quả phù hợp

Đà Nẵng thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.

Từ 16/8, Đà Nẵng tạm dừng tất cả hoạt động trong 7 ngày

GD&TĐ - Từ 8 giờ ngày 16/8 đến 8 giờ ngày 23/8 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn TP Đà Nẵng, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.