#công an bắc ninh

27 kết quả phù hợp

Nguyễn Văn Luân tại cơ quan điều tra.

Mua bán dâm theo tháng, giá 20 triệu đồng

GD&TĐ - "Sugar daddy " sẽ trả 12 đến 20 triệu đồng/tháng cho "sugar baby ". Ngoài ra, nhưng người này còn phải trả cho Nguyễn Văn Luân 2 triệu đồng công môi giới.