#Chuyển đổi giáo dục

6 kết quả phù hợp

Cô trò Trường Tiểu học Núi Thành (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Gốc rễ của chuyển đổi giáo dục

GD&TĐ - Ngày 5/10 được UNESCO chọn là Ngày Nhà giáo Thế giới và năm 2022, với chủ đề "Giáo viên là gốc rễ của sự chuyển đổi giáo dục".