#chương trình Giáo dục phổ thông

30 kết quả phù hợp

Bắc Ninh đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo cho triển khai CTGDPT 2018 (Ảnh: Đăng Chung).

Bắc Ninh: 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Theo thống kê của Sở GD&ĐT Bắc Ninh 100% trường tiểu học của tỉnh đạt chuẩn quốc gia. Cùng với đó, trường học các cấp cơ bản đủ các phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện, phòng học tiếng Anh...