#chứng chỉ bồi dưỡng

20 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Vì quyền lợi của giáo viên

GD&TĐ - Bộ Nội vụ có những đề xuất đáng chú ý liên quan đến chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức.
Ảnh minh họa/INT

Giải quyết dứt điểm bất cập

GD&TĐ - Câu chuyện về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) với viên chức nói chung, giáo viên nói riêng vẫn được dư luận quan tâm đặc biệt.
GV, với tinh thần nghiêm túc học tập, sau khi được bồi dưỡng từ chương trình này sẽ được cung cấp, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn CDNN hạng cao hơn.            Ảnh minh họa/INT

Nhiệm vụ tự thân

GD&TĐ - Câu chuyện về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) tiếp tục nóng trong thời gian gần đây.
Ảnh minh họa/INT

Tránh nóng vội

GD&TĐ - Những ngày qua dư luận khá quan tâm đến chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) của giáo viên.
Ảnh minh họa/INT

Thay đổi phải từ gốc

Câu chuyện về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập trở thành vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm, bình luận nhiều chiều của dư luận trong thời gian vừa qua.