rssheader

28/07/2021

Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBTV Quốc hội

Ngọc Trang - Sỹ Điền - 20/07/2021, 15:12 GMT+07 | Chính trị
Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBTV Quốc hội. Ảnh Quốc hội. Quốc hội thông qua danh sách bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBTV Quốc hội. Ảnh Quốc hội.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết qua hệ thống biểu quyết điện tử cho thấy, có 482/482 đại biểu Quốc hội (chiếm 96,59% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành. Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Danh sách bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chương trình, chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành thành lập Ban kiểm phiếu, sau đó Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội khoá XV sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Tiếp tục chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi có kết quả công bố kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trước đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm