#Chiến sự Ukraine

778 kết quả phù hợp

Số vũ khí trên đường tới Yemen bị Hải quân Mỹ tịch thu hồi tháng 5/2021.

Mỹ đã chuyển vũ khí Iran đi đâu?

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận, đã chuyển cho Ukraine toàn bộ vũ khí mà họ tịch thu trên tàu từ Iran tới Yemen.