#Chiến Sĩ

11 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Quyết định hợp lý...

GD&TĐ - Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.